Nyitólap Küldjön nekünk E-mailt!
 
ÜGYFÉLKAPU

English
E-learning
ILIAS Logo
 
 
Próbálja ki tananyagainkat!
Office 365
Felnőttképzési szolgáltatás
Oktatóközpontunk a következő felnőttképzési szolgáltatásokkal áll Partnerei rendelkezésére:
 
1. Előzetes tudásszintfelmérés
A Társaság által végzett előzetes tudásszintfelmérés szolgáltatás célja a résztvevők korábban már megszerzett tudásának felmérése és elismerése. Az előzetes tudás felmérésével és beszámításával a Társaság azt is kifejezésre kívánja juttatni, hogy az élettapasztalattal szerzett mindennapi tudást, illetve szakértelmet a formális képzéssel azonos értékűnek tekinti.

A Társaság honlapján közzéteszi az általa nyújtott felnőttképzési szolgáltatásokat és azok leírását. A Résztvevő a jelentkezéskor kérheti az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, illetve az előzetes tudásszintfelmérést.

Szóban történő jelentkezés esetén a munkatársak tájékoztatják a jelentkezőt a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásokról, azok igénybevételének módjáról.
Az előzetes tudás meglétét a Résztvevő végzettségét igazoló bizonyítványok, tanúsítványok dokumentumelemzésével, az előzetes tudásszint felmérését pedig a kompetenciák meglétét felmérő szóbeli teszt eredményének elemezésével, értékelésével végzi el az oktatásszervező vagy az oktatási üzletágvezető.

Ez alapján a résztvevő az egyes oktatási modulok alól felmentést kaphat. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit a képzési program tartalmazza. A jelentkezők az adott képzésre történő regisztrációval elismerik, hogy rendelkeznek a bekapcsolódáshoz szükséges előzetes ismeretekkel. A szükséges ismeretek meglétét a képzések kezdetén az oktatók szóban mérik fel. A sikeres szóbeli felmérés a feltétele a képzésen történő további részvételnek. Amennyiben a résztvevő mégsem rendelkezik a szükséges ismeretekkel az adott képzésen nem vehet részt. Az oktatásszervező az oktatóval történt konzultációt követően tájékoztatja a résztvevőt a tudásszintjének megfelelő képzésekről.

Az előzetes tudásszintfelmérés szolgáltatásunk ingyenes.
 
2. Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás
A képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás szolgáltatás célja támogatást nyújtani képzések iránt érdeklődő Partnerek IT infrastruktúrájához, profiljához és céljai megvalósításához legjobban illeszkedő oktatási konstrukciók és képzési tervek összeállításában, továbbá tájékoztatás a Társaság képzési tevékenységéhez kapcsolódó egyéb informatikai szolgáltatásairól, az igénybe vehető támogatásokról és kedvezményekről.

A képzési tanácsadás szolgáltatást az oktatási üzletágvezető vagy az általa kijelölt oktatásszervező, szükség esetén oktató nyújtja. Az Ügyfél írásban vagy szóban jelezheti igényét a szolgáltatás igénybevételére. A szolgáltatást az oktatási üzletágvezető által kijelölt munkatárs személyes találkozó keretében vagy telefonon biztosítja.

A kijelölt munkatárs felméri az adott Ügyfél képzési igényeit és céljait, valamint a meglévő kompetenciákat. Az információk alapján képzési javaslatot tesz. A képzési javaslat pontosan meghatározza a javasolt képzési formákat a konkrét képzési programokat és azok javasolt sorrendjét, amelyek elvégzése elősegítheti az Ügyfél által megfogalmazott fejlesztési, fejlődési célok megvalósítását. Erre irányuló igény esetén az oktatási üzletágvezető vagy az oktatásszervező a képzési javaslat alapján ajánlatot készít és küld el az Ügyfél számára.

A Társaság által nyújtott képzési tanácsadás szolgáltatás az érintett Ügyfelek számára teljes körű információt biztosít az igénybe vehető képzési programokról, az azokon megszerezhető kompetenciákról és ismeretekről.

A képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás szolgáltatás ingyenes.
  Társaságunk a felnőttképzési szolgáltatások igénybevételét dokumentálja.
 
Amennyiben további kérdése vagy kérése merül fel  az Oktatóközpontunk által biztosított felnőttképzési szolgáltatásokkal kapcsolatban munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: 
Telefonon: (1) 353-9800
E-mailben:
tanfolyam@wsh.hu
Faxon: (1) 452-5055
 
Oldal nyomtatása
bezár