A WSH Kft.
OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Tisztelt Jelentkező!

Az alábbiakban olvashatja a WSH Kft. által indított képzések során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott tájékoztatást. Kérjük, ismerje meg általános adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónkat is, melyben részletesen megtalálja a jogok érvényesítéséhez szükséges információkat.

Az adatkezelő neve:

WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (WSH Kft.)

Az adatkezelő elérhetőségei:

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 97.;

Telefon: +36-1-452-5050;

Fax: +36-1-452-5055;

E-mail: adatvedelem@wsh.hu;

Weboldal: www.wsh.hu

 

Az adatkezelési tevékenységek:

A kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Címzettek, akik az adatot megkapják

Jelentkezési lapon megadott adatok

A képzés megszervezése, kapcsolattartás a jelentkezővel; felnőttképzési szerződés előkészítése; belső ügyviteli rendszer működtetése

A WSH Kft.-nek a képzés megszervezéséhez, ennek során a jelentkezőkkel történő kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke; az oktatási azonosító esetén a 11/2020. Korm. r. 25/A.§-ában foglaltak betartásához fűződő jogos érdeke; a szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele; a belső ügyviteli rendszer működtetéséhez fűződő jogos érdeke

Felnőttképzési szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napja

Nincs adattovábbítás

Felnőttképzési szerződésben a résztvevő által megadott, valamint a képzés során keletkezett adat, oktatási azonosító

A képzés lebonyolítása, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

2013. évi LXXVII. törvény 13., 16. és 21.§-ában előírt jogi kötelezettség teljesítése, az oktatási azonosító esetén jogos érdek (11/2020. Korm. r. 25/A.§)

Felnőttképzési szerződés megkötésétől, illetve a keletkezéstől számított 8. év utolsó napja

Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer; Oktatási Hivatal (oktatási azonosító); oktató; egyedi vizsgálat esetén a felnőttképzési tevékenység ellenőrzésére jogosult szerv

A képzés során készült kép- és/vagy hangfelvétel

A képzés megtörténtének bizonyítása

Állami vagy uniós forrásból támogatott képzések esetén, amennyiben a támogatási szerződés előírja felvétel készítését, az ennek betartásához fűződő jogos érdeke a WSH Kft-nek

A támogatási szerződésben előírt időtartam, legfeljebb 10 év

Támogató szervezet (eseti vizsgálat során vagy szerződés előírása alapján)

Online képzések során hang, kamerakép, megosztott képernyő adatai, bejelentkezési adatok

Az online képzés lebonyolítása, a résztvevők azonosítása

A WSH Kft. jogos érdeke az online képzés technikai feltételeinek biztosítására és a részvétel igazolására

Keletkezéstől számított 8. év utolsó napja

Videokonferencia-szolgáltató (Microsoft Teams, Skype, Zoom)

Tanúsítvány adatai

A képzés elvégzésének igazolása

Fktv. 13/B.§-ában foglalt jogi kötelezettség teljesítése

A tanúsítványt a felnőttképzési igazgatási szerv tárolja elektronikusan

Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer

Számlázási adatok

A képzés díjának kiegyenlítése

A képzés ellenértékének megszerzésére vonatkozó jogos érdeke a WSH Kft.-nek

2000. évi C. törvény 169.§ szerinti 8 év

Könyvelési, számlázási

 szolgáltató

 

Amennyiben az adatait az Ön hozzájárulásával kezeljük, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulást, ám ez nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét. Ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy jogszabályi kötelezettségen alapul, az adatok megadása nem kötelező, ám ebben az esetben Ön nem tudja igénybe venni a kívánt szolgáltatást.

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén Ön bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen.

Érintetti jogok:

Ön jogosult hozzáférést kapni az általunk kezelt személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, tiltakozhat az adatkezelés ellen, bizonyos esetekben élhet az adathordozhatóság jogával, illetve kérheti az adatkezelés korlátozását (amíg döntés születik az adat sorsáról), és panasszal élhet az illetékes hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., telefonszám: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu). Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeire, megkereséseire 1 hónapon belül válaszolunk. Jogsérelem esetén az illetékes bíróság (törvényszék) előtt is keresetet terjeszthet elő.